Hyundai Kona EV vehicles

2019 Hyundai Kona EV

Photo 2019 Hyundai Kona EV
MSRP $36,950 Wheelbase 102.4 ”
Clearance 6.20”
Engine Curb 3715 lbs


Hyundai Kona EV specs

Kona EV 0-60 times
Kona EV dimensions
Kona EV wheels
Kona EV tire size
Custom Kona EV
Kona EV Parts