Honda HR-V vehicles

2019 Honda HR-V

Photo 2019 Honda HR-V
MSRP $20,620 Fuel Tank 13.2 gal Wheelbase 102.8 ”
Clearance 5.40”
Engine Curb 2906 lbs
2018 2017 2016


Honda HR-V specs

HR-V 0-60 times
HR-V dimensions
HR-V wheels
HR-V tire size
Custom HR-V
HR-V Parts