Volvo XC60 Hybrid vehicles

2018 Volvo XC60 Hybrid

Photo 2018 Volvo XC60 Hybrid
MSRP $52,900 Fuel Tank 13.2 gal Wheelbase 112.8 ”
Clearance 8.50”
Engine


Volvo XC60 Hybrid specs

XC60 Hybrid 0-60 times
XC60 Hybrid horsepower
XC60 Hybrid dimensions
XC60 Hybrid wheels
XC60 Hybrid tire size
Custom XC60 Hybrid